Under rådande förhållanden har vi kommit fram till att senarelägga vårt öppningsdatum till torsdagen den 30 april 2020, för att kunna erbjuda våra gäster en mycket större uteserveringsyta med rejäla avstånd mellan borden.

Något som vi även tillämpar inomhus. Vi erbjuder även beställning vid bordet på uteserveringen, för de som vill känna sig extra trygga vid sitt besök hos oss.

Varmt välkomna!

Eva och Ingalill
med personal