Lars Söderbom f.d. reportagefotograf och bildredaktör under flera decennier på Göteborgs-Posten, har med den tränade observatörens blick fotograferat människor världen över. De är alla på väg, de bär på ett eget öde, men som betraktare kan vi bara spekulera i vad målet är. Han har illustrerat ett antal böcker.

Lars är också representerad med bildreportage i tidningarna Paris Match och Life.

Lars Söderbom har också fotograferat förlagor till ett flertal svenska frimärken. Dessutom har han fått flera utmärkelser från Society of Newspaper Design i USA.

Åtskilliga utställningar har Lars haft i södra Sverige under de senaste tjugo åren, bl.a. tillsammans med den berömda Magnumgruppen från Paris/New York.
Utställningen går att se t.o.m. den 6 maj.

Glashyttans Orangerie erbjuder även mat, dryck och kaffe.

Recycled Glass Design.
Glashyttan håller öppet med utställning på tema ”Lampor”. Förutom bruksföremål av återvunnet glas finns även blyinfattat och sandgjutet glas.